Misiune

Școala Gimnazială Cornu Luncii – în parteneriat cu comunitatea locală – oferă șanse egale pentru educație și cultură tuturor elevilor, indiferent de starea materială și religie, promovând identificarea și dezvoltarea abilităților și capacităților fiecărui elev pentru a se adapta unei societăți europene prin formarea unor comportamente și atitudini responsabile față de ei și față de comunitate.